Mecklenburg-Vorpommern - Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Zdrowie & Sport

Rodzina

Kultura & Wypoczynek

Stopka redakcyjna

Zakres odpowiedzialności

Stopka redakcyjna obowiązuje dla adresów internetowych:
en.mecklenburg-vorpommern.de i en.mecklenburg-vorpommern.eu

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona www jest częścią globalnej sieci i jest połączona z zewnętrznymi stronami internetowymi, które w każdej chwili mogą zostać zmienione, dlatego nie są objęte niniejszym zakresem odpowiedzialności i nie dotyczą ich poniższe informacje. Linki zostały sprawdzone pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami i przepisami prawa. Linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych można rozpoznać po tym, że strony te otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Dostawca usług

Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin
Tel: 0049 385 588 1095
Fax: 0049 385 588 990 095
E-Mail: info[at]mv-tut-gut.de

Podmiot dopowiedzialny

V.i.S.d.P.: Peter Kranz

Pomysł, obsługa i wdrożenie

A&B One Digital GmbH
Burgstraße 27
10178 Berlin
Tel: +49 30 48 49 32 - 0
Faks: +49 30 48 49 32 - 32
E-mail: info[at]a-b-one-digital.de

A&B One Kommunikationsagentur GmbH
Burgstraße 27
10178 Berlin
Tel: +49 30 24086-600
Faks: +49 1805 223285
E-mail: agentur[at]a-b-one.de

Ochrona praw autorskich i korzystanie

Autor wyraża zgodę na kopiowanie treści do użytku prywatnego. Zabrania się dokonywania modyfikacji i/lub dystrybucji lub publikowania materiałów. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, właścicielem praw do tekstów i obrazków jest Marketing kraju związkowego MV.

Biuletyn: Biuletyn Marketingu kraju związkowego MV jest publikacją przeznaczoną dla partnerów i przyjaciół Marketingu kraju związkowego MV. Marketing kraju związkowego MV zastrzega sobie wszelkie prawa w tym względzie. Nie przysługuje prawo do przesłania biuletynu i/lub dalszych publikacji Marketingu kraju związkowego MV.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści niniejszego projektu strony internetowej zostały starannie sprawdzone i stworzone według najlepszej wiedzy. Jednakże nie możemy zagwarantować bezbłędności i dokładności informacji zawartych na stronie. Wyłącza się gwarancję lub odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, np. z tytułu poprawności, wiarygodność, kompletności i aktualności informacji, o ile nie jest ona spowodowana działaniem umyślnym, rażącym niedbalstwem lub naruszeniem podstawowych obowiązków.

Naruszenie praw autorskich

W przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich osób trzecich, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas drogą mailową.

Obecność Marketingu kraju związkowego MV w mediach społecznościowych

Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin
Tel: 0049 385 588 1095
Fax: 0049 385 588 990 095
E-Mail: info[at]mv-tut-gut.de

Podmiot odpowiedzialny

V.i.S.d.P.: Peter Kranz

Komentarze użytkowników są odzwierciedleniem wyłącznie ich opinii, a nie Marketingu kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern. Również treści podlinkowanych stron nie wyrażają opinii Krajowego Marketingu Mecklenburg-Vorpommern. Marketing kraju związkowego MV nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach zewnętrznych połączonych z niniejszą stroną, nawet jeśli zostały one dokładnie zweryfikowane w ramach moderacji.

Prawa autorskie do zdjęć (o ile nie wskazano inaczej)
Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin

Sponsorzy

Wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Linki MV Aktualności z Mecklenburg-Vorpommmern