Mecklenburg-Vorpommern - Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Zdrowie & Sport

Rodzina

Kultura & Wypoczynek

Stopka redakcyjna

Zgodnie z § 28 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się wykorzystywania i przekazywania danych dla celów komercyjnych. 

Zakres odpowiedzialności

Stopka redakcyjna obowiązuje dla adresów internetowych:
en.mecklenburg-vorpommern.de i en.mecklenburg-vorpommern.eu

Ograniczenie odpowiedzialności

Strona www jest częścią globalnej sieci i jest połączona z zewnętrznymi stronami internetowymi, które w każdej chwili mogą zostać zmienione, dlatego nie są objęte niniejszym zakresem odpowiedzialności i nie dotyczą ich poniższe informacje. Linki zostały sprawdzone pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami i przepisami prawa. Linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych można rozpoznać po tym, że strony te otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Dostawca usług

Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin
Tel: 0049 385 588 1095
Fax: 0049 385 588 990 095
E-Mail: info@mv-tut-gut.de

Podmiot dopowiedzialny

V.i.S.d.P.: Peter Kranz

Pomysł, obsługa i wdrożenie

A&B One Digital GmbH
Burgstraße 27
10178 Berlin
Tel: +49 30 48 49 32 - 0
Faks: +49 30 48 49 32 - 32
E-mail: info@a-b-one-digital.de

A&B One Kommunikationsagentur GmbH
Burgstraße 27
10178 Berlin
Tel: +49 30 24086-600
Faks: +49 1805 223285
E-mail: agentur@a-b-one.de

Ochrona praw autorskich i korzystanie

Autor wyraża zgodę na kopiowanie treści do użytku prywatnego. Zabrania się dokonywania modyfikacji i/lub dystrybucji lub publikowania materiałów. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, właścicielem praw do tekstów i obrazków jest Marketing kraju związkowego MV.

Prawa do zdjęć

O ile nie wskazano inaczej, prawa do zdjęć należą do Marketingu kraju związkowego MV, Carlo Zamboniego lub Jensa Büttner oraz www.shutterstock.com.

Biuletyn: Biuletyn Marketingu kraju związkowego MV jest publikacją przeznaczoną dla partnerów i przyjaciół Marketingu kraju związkowego MV. Marketing kraju związkowego MV zastrzega sobie wszelkie prawa w tym względzie. Nie przysługuje prawo do przesłania biuletynu i/lub dalszych publikacji Marketingu kraju związkowego MV.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone jedynie za wiedzą i zgodą osoby zainteresowanej. Na wniosek możesz uzyskać bezpłatną informację na temat danych osobowych przechowywanych na Twój temat. W tym wypadku prosimy o kontakt z Silvią Rabethge, Rzecznikiem Ochrony Danych Osobowych w Kancelarii Stanu Mecklenburg-Vorpommern.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści niniejszego projektu strony internetowej zostały starannie sprawdzone i stworzone według najlepszej wiedzy. Jednakże nie możemy zagwarantować bezbłędności i dokładności informacji zawartych na stronie. Wyłącza się gwarancję lub odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, np. z tytułu poprawności, wiarygodność, kompletności i aktualności informacji, o ile nie jest ona spowodowana działaniem umyślnym, rażącym niedbalstwem lub naruszeniem podstawowych obowiązków.

Naruszenie praw autorskich

W przypadku podejrzenia naruszenia praw autorskich osób trzecich, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas drogą mailową.

Ważna informacja

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka“, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, umożliwiające analizę sposobu korzystania z niniejszej strony. Informacje uzyskane dzięki cookies na temat sposobu korzystania przez Ciebie z niniejszej strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na stronie, Twój adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony Google będzie wykorzystywał wspomniane informacje w celu oceny Twojego sposobu korzystania ze strony, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony dalsz ych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi Google. W celu wyłączenia zapisywania plików cookies należy włączyć odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać z funkcji dostępnych w ramach niniejszej strony. Ponadto możesz wyłączyć ewidencję danych stworzonych przez cookie dotyczących Twojego korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) i przesyłanie ich do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Możesz wyłączyć ewidencję danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostaje aktywowany opt-out cookie, który uniemożliwia ewidencję Twoich danych w przyszłość podczas przeglądania niniejszej strony:
Wyłącz Google Analytics
Bliższe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych osobowych znajdziesz na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Należy pamiętać, że Google Analytics został rozszerzony na niniejszej stronie o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu zagwarantowania zanonimizowanej ewidencji adresów IP (tzw. maskowanie).

Obecność Marketingu kraju związkowego MV w mediach społecznościowych

Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin
Tel: 0049 385 588 1095
Fax: 0049 385 588 990 095
E-Mail: info@mv-tut-gut.de

Podmiot odpowiedzialny

V.i.S.d.P.: Peter Kranz

Komentarze użytkowników są odzwierciedleniem wyłącznie ich opinii, a nie Marketingu kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern. Również treści podlinkowanych stron nie wyrażają opinii Krajowego Marketingu Mecklenburg-Vorpommern. Marketing kraju związkowego MV nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach zewnętrznych połączonych z niniejszą stroną, nawet jeśli zostały one dokładnie zweryfikowane w ramach moderacji.

Prawa autorskie do zdjęć (o ile nie wskazano inaczej)
Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern
Landesmarketing MV
Schloßstraße 2-4
D-19053 Schwerin

Sponsorzy

Wspierany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Linki MV i media społecznościowe Aktualności z Mecklenburg-Vorpommmern